Từ Byeong-gi ranh ma đến Sang-woo xảo quyệt, đây là những nhân vật thông minh nhất và thường tàn bạo nhất trong K-drama sống còn của Netflix, Phim Squid Game.

Bài viết liên quan